Kontakti

Tālrunis:
E-pasts: ekosece@inbox.lv
Adrese:

Rekvizīti: mobilly konts - 29 - 15 - 2338 - Tavam atbalstam!

Esmu Aigars Ceļaprieks.

Gāju pa Barona ceļu 1985. gadā.

Tad iepazinies ar Imantu Ziedoni aicināju citus nākt līdzi 1999. - ajā, lai ikviens var iet un izaugt Tēvzemes pazīšanā.

Tagad sēžu un redzu, ka 2019. gadā jaunajai paaudzei viss ir jauns ...

Lapas noformējumā izmantotas Māra Loca fotogrāfijas.

Lejupējā forma

Vai zini, ko darīja Krišjānis Barons 1856. un turpmākajos gados? Varbūt pats piedalījies 1984.-86. gada pārgājienos pa Barona ceļu līdz Dundagai.? Sūti savas atmiņas arī par sekojošajiem tūrisma pasākumiem 20.-21. gadsimta mijā. Uzraksti arī tad, ja vēlies uzzināt, ko viņš darīja pirms kļuva par Dainu tēvu. Ienāc Rīgas dzīvoklī K.Barona ielā 3 / 5, zvans pie durvīm, saite tīmeklī.