Tērbata - Dorpat - Tartu

Emmas upe, igauņu daļā, izceļas no Svētā ezera, uzņem vēl kādas mazākas upes, arī Mētras upi, kas gar Valkas pilsātu tek un iegāžas tad Vircjerva ezerā. No šī ezera otrā galā atkal iztecēdama, tā iet pa lielākai daļai starp purvainām upmalām, tek caur Tērpatas pilsātu un pēdīgi iegāžas lielā Peipus ezerā. No Vircjerva līdz Peipus ezeram tā 100 v. gara un arī tais seklākās vietās 5 pēdas dziļa; tāpēc pa šo gabalu brauc ar lielām laivām, kas labību, linus un brandvīnu ved. Ari zivis taī daždažādas un papilnam. Viņas pietekas ir: kreisā pusē: labā pusē: Pede, Elva jeb Allila un Laiva, Aja. Amme. (KB1859)


TĀ ARĪ IESIM -

Vēsturiskajā observatorijas ēkā Domkalnā, atrodas Strūves meridiāna punkts. Mērījumu līnija kura šķērso Eiropu no Melnās jūras līdz Nordkapam. Ar šo UNESCO pasaules mantojuma pieminekli mēs vēl tiksimies Sēlijā un Vidzemē.

Livlandes, Pleskavas un Vitebskas guberņu karte 1: 126 000, 1866.;

Livlandes un Kurzemes guberņu karte 1: 126 000, 1914. pēc 1866. gada uzņēmuma.

Līvzemes Speciālkarte no C.G.Rikera 1: 186 000, 1839.

Krievijas Austrumjūras provinču speciālkarte, C.G.Rikers, 1: 605 000, 1854, 1867.

(Šajās kartēs atrodamie mūsdienu apdzīvoto vietu nosaukumi aprakstā ievietoti iekavās slīprakstā)

turpinājumā biogrāfijas fakti saistībā ar gājienu.